Proair startades 2016 med målet att bli den lokalt ledande totalentreprenören inom luftbehandlinginstallationer.

Vi arbetar nästan uteslutande i projekt där våra fyra projektledare själva tar fram system-lösningen och utför projekteringen. Med vår långa erfarenhet och kunskap av totalentreprenader och konstruktionsarbete har vi möjlighet att i tidiga skeden hitta de mest fördelaktiga lösningarna för våra beställare, såväl ekonomiskt som hållbart.

Vi har egna injusterare, OVK-behörighet och ca 15 egna montörer vilket gör att vi med egen personal tar helhetsansvaret och styr projektet genom alla faser; projektering, montage, driftsättning, injustering, OVK samt färdigställande och överlämnande av driftinstruktioner.

Vi strävar alltid efter noll fel på våra slutbesiktningar, med målet att alla våra beställare ska vilja välja oss för nästa projekt.

Vår vision är att vara den lokala ledande ventilationsentreprenören med fokus på ekonomi, kvalitet och hållbarhet.

Ansvar

Vi tar alltid ansvar för våra tekniska lösningar i projekteringen och att våra  installationer i våra projekt följer gällande regler och myndighetskrav. 

Engagemang

Vi arbetar med stort engagemang och är aktiva både under projektering och utförande. Vår styrka är att våga hitta alternativa lösningar med bibehållen kvalitet.

Professionalitet

Vi agerar professionellt och arbetar efter gällande regler och krav. Vi utbildar oss kontinuerligt för att ligga i framkant gällande nya byggregler och branschrekommendationer.