Vi kan luftbehandling

Proair projekterar och installerar luftbehandlingsanläggningar för alla typer av byggnader.
Vår vision är att vara den mest attraktiva ventilationspartnern både för våra kunder och våra medarbetare.

Vår styrka ligger i vår tekniska kompetens och vår långa erfarenhet av totalentreprenader.

Ansvar

Vi tar alltid ansvar för våra tekniska lösningar i projekteringen och att våra installationer i våra projekt följer gällande regler och myndighetskrav. 

Engagemang

Vi arbetar med stort engagemang,
är aktiva både under projektering och utförande. Vår styrka är att våga hitta alternativa lösningar med bibehållen kvalitet.

Professionalitet

Vi agerar professionellt och arbetar efter gällande regler och krav. Vi utbildar oss kontinuerligt för att ligga i framkant gällande byggregler och branschrekommendationer.

Professionell projektering

Med fyra egna konstruerande projektledare har vi möjlighet att snabbt hjälpa våra kunder med såväl tekniska lösningar, kalkyler och konstruktionsritningar som full BIM projektering i större projekt. Vi arbetar proaktivt och vill vara med i tidiga skeden där vi kan vara med och påverka våra kunders tekniska val och lösningar.

Proair projekterar och utför uppdrag åt både fastighetsägare och byggföretag

Egen personal

Utöver våra åtta tjänstemän har vi en stomme bestående av ca 15 egna erfarna montörer som ansvarar för vårt montage på arbetsplatsen.